ดูผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562


มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6

ผลการเรียนอย่างไม่เป็นทางการเท่านั้น ฉบับจริงรับได้ในวันประชุมผู้ปกครอง
อย่างไรก็ตามหากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งงาน GPA โรงเรียน
ดูผลการเรียน ปพ.1 ชั้นม.3 และ ม.6


มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6