ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563


ข้อมูล 18 ธันวาคม 2563

มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 2ข้อมูล 18 ธันวาคม 2563
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 2ข้อมูล 18 ธันวาคม 2563
มัธยมศึกษาปีที่ 3ข้อมูล 18 ธันวาคม 2563
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2ข้อมูล 18 ธันวาคม 2563
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2ข้อมูล 18 ธันวาคม 2563
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 2ข้อมูล 18 ธันวาคม 2563


ผลการเรียนอย่างไม่เป็นทางการเท่านั้น ฉบับจริงรับได้ในวันประชุมผู้ปกครอง
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งงาน GPA โรงเรียน